HIPRACHOK® AMINO

Dược phẩm, Gia cầm, Heo

Các vitamin và amino axit, trong dung dịch dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ