HIPRACILIN® RETARD

Dược phẩm, Gia súc, Gia cầm, Heo

Penicillin và streptomycin tác dụng lâu dài, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ