HIPRALONA® ENRO-S

Dược phẩm, Gia cầm, Thỏ

Enrofloxacin, dung dịch dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ