HIPRAMIN® B

Dược phẩm, Gia súc, Gia cầm, Heo

Amino axit và phức hợp B, dung dịch dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ