HIPRAMOX®

Dược phẩm, Gia súc, Chó, Cừu và Dê, Heo

Amoxicillin, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ