ICTHIOVAC® LG

Vắc-xin, Cá

Văc-xin bất hoạt chống Bệnh do Lactococcosis ở cá hồi, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm