ICTHIOVAC® VR/PD

Vắc-xin, Cá

Vắc-xin khử hoạt tính phòng bệnh nhiễm vi khuẩn vibrio và bệnh tụ huyết trùng ở cá vược, dạng nhũ tương tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm