MEGLUXIN®

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Flunixin meglumine, dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Chia sẻ