NASYM

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin sống phòng ngừa vi-rút hợp bào gây bệnh hô hấp ở bò (BRSV), ở dạng hỗn dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ