NEUMOSUIN®

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh viêm phổi ở heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ