PARVOSENG®

Vắc-xin, Heo

Porcine bất hoạt chống bệnh truyền nhiễm parvovirus ở heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm

Dịch vụ liên quan

Chia sẻ