PREVIRON®

Dược phẩm, Heo

Điều chế chống thiếu máu đậm đặc, dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm