SELECTAN®

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Florfenicol, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm