SELECTAN® ORAL

Dược phẩm, Gia súc, Heo

Florfenicol, trong dung dịch dùng đường uống.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm