STARTVAC® - TOPVAC®

Vắc-xin, Gia súc

Văc-xin bất hoạt đa hóa trị chống bệnh viêm vú bò sữa, trong nhũ dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm