SUISENG®

Vắc-xin, Heo

Văc-xin bất hoạt chống bệnh tiêu chảy do ecoli ở heo con và bệnh truyền nhiễm Clostridium ở heo, trong dung dịch tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm