UBAC®

Vắc-xin, Gia súc

Vắc-xin tiểu đơn vị phòng bệnh viêm vú do vi khuẩn Streptococcus uberis gây ra, dạng nhũ tương tiêm.

* This project has received financial support from the CDTI (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology).

 

Xem bảng dữ liệu sản phẩm