VEPURED®

Vắc-xin, Heo

Verotoxin gien tái tổ hợp tinh khiết 2e chữa bệnh phù, dạng dung dịch để tiêm.

Xem bảng dữ liệu sản phẩm