HIPRA products

Lọc
{{getTitleByValue('country', filterObj.country) || 'quốc gia' | characters:15}}
  • {{getTitleByValue('country', country.name)}}
{{getTitleByValue('species', filterObj.species) || 'loài' | characters:15}}
  • {{getTitleByValue('species', specie.name)}}
{{getTitleByValue('pathology', filterObj.pathology) || 'bệnh học' | characters:15}}
  • {{getTitleByValue('pathology', pathology.name)}}
Vắc-xin
Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán
Dược phẩm

{{item.title}}

Đọc thêm thông tin