Thiết bị y tế Hipradermic®

Hipradermic® là một thiết bị tiêm hiện đại không dùng kim tiêm bằng kết nối không dây truyền để tiêm chủng dưới da cho heo.

Trang chủ Thú y Dịch vụ của chúng tôi Thiết bị y tế Hipradermic®

Khám phá Hipradermic 2.0 mới

Tiêm chủng, thông minh & dễ dàng hơn bao giờ hết


 

Thông minh hơn::

 

 

Dễ dàng hơn:

 

 

An toàn hơn:


 

Chủng ngừa phù hợp:

 

 

Yêu cầu cung cấp thêm Thông tin về Hiprademic®

 

 


Dự án này đã được Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Công Nghiệp  (CDTI) Tây Ban Nha hỗ trợ tài chính.