HIPRASoft

Tìm hiểu mọi ưu điểm của phần mềm hiện đại này, cho phép thu thập thông tin về mức mật độ quang từ đầu đọc ELISA và diễn giải kết quả trong sơ đồ.

HIPRASoft là một công cụ hiện đại cho phép dễ dàng và nhanh chóng diễn giải mọi loại kết quả nghiên cứu dịch tễ học.

Chương trình máy tính này thu thập dữ liệu mật độ quang (OD) từ đầu đọc ELISA và diễn giải kết quả trong sơ đồ theo ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu đối với người sử dụng.

Đặc điểm

 • Sử dụng đơn giản và trực quan.
 • Xuất báo cáo.
 • Tối ưu hóa thời gian làm việc của phòng thí nghiệm.
 • Tăng cường trao đổi kết quả giữa các phòng thí nghiệm khác nhau (qua email).
 • Tạo điều kiện kiểm soát chất lượng công việc do phòng thí nghiệm thực hiện.
 • Dễ dàng cập nhật.

Lợi ích

 • Đọc mật độ quang trực tiếp từ đầu đọc ELISA và xử lý chuyển đổi sang chuẩn độ ELISA.
 • Lập sơ đồ (seroprofile, thận, v.v...)
 • Tạo cơ sở dữ liệu khách hàng của phòng thí nghiệm.
 • Lập báo cáo đầy đủ và dễ hiểu để bàn giao cho khách hàng.
 • ​ Lập báo cáo thống kê và cơ sở để đánh giá chất lượng công việc của phòng thí nghiệm.

Yêu Cầu Tối Thiểu

 • Hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7.
 • Dung lượng ổ đĩa trống: 100 Megabyte.
 • Đầu đọc ELISA kết nối RS232.
 • Có thể kết nối được với nhiều loại đầu đọc ELISA (Biotek, Multiskan, Tecan, v.v...).

 

Đăng nhập (quyền đăng nhập đối với người dùng ghi danh)

 

Yêu cầu cung cấp thêm Thông Tin về dịch vụ này. 

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

 • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
 • Global (available in English)
 • {{country.title}}