Tiêm Chủng Thông Minh

Tìm hiểu thế giới dịch vụ mới chỉ có HIPRA mới có. Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh của HIPRA kết hợp công nghệ, chuyên môn và dịch vụ chăm sóc khách hàng với giới chuyên gia.

Trang chủ Thú y Dịch vụ của chúng tôi Tiêm Chủng Thông Minh

Công nghệ tiên phong trong phòng ngừa dịch bệnh thú y 

Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh của HIPRA là ý tưởng đột phá mang tính cách mạng kết hợp văc-xin thông minh bao gồm công nghệ RFID trên nhãn thuốc, thiết bị y tế giúp đảm bảo độ chính xác và hiệu quả tiêm chủng, và một thế giới mới về giải pháp kỹ thuật số tại HIPRAlink. Tất cả những thành phần này đều được HIPRA phát triển nội bộ.

 Tất cả cùng phát triển dịch vụ truy tìm nguồn gốc xuất xứ toàn diện trong quá trình tiêm chủng đồng thời kết hợp công nghệ, chuyên môn và dịch vụ chăm sóc khách hàng với giới chuyên gia.

 Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh khả dụng cho những loài động vật sau đây: