Tiêm Chủng Thông Minh cho Heo

Mô tả cách kiểm soát mọi giai đoạn của quy trình tiêm chủng với UNISTRAIN® PRRS, Hipradermic® và HIPRAlink®

Trang chủ Thú y Dịch vụ của chúng tôi Tiêm Chủng Thông Minh cho Heo

Truy tìm nguồn gốc xuất xứ toàn diện trong quá trình tiêm chủng

HIPRA kết hợp dịch vụ này với công nghệ hiện đại và tiên phong trong thế giới Thú Y, cung cấp cho khách hàng sự kết nối toàn diện giữa văc-xin, nông trại và nhân sự (bác sĩ thú ý và nông dân) cùng triển khai thực hiện, hoàn toàn tự động và thời gian thực, thể hiện một bước tiến thực sự trong ngành thú y.

Gói Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh

Ở Heo, Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh HIPRA có sản phẩm chủ đạo là văc-xin cải tiến UNISTRAIN® PRRS, thiết bị y tế -Hipradermic®- và dịch vụ thú y chuyên nghiệp APP -HIPRAlink®- :