Trở thành một phần quy chuẩn của thế giới trong lĩnh vực Dự phòng Thú y

HIPRA là công ty dược phẩm thú y chuyên nghiên cứu, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm Thú y.

Thành công và khả năng cạnh tranh của công ty chúng tôi trên thị trường trong tương lai liên quan chặt chẽ đến khả năng, động lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết hỗ trợ nhân viên, để họ có thể phát huy tiềm năng tối đa và phát triển các kỹ năng của mình.