Chính sách Quyền riêng tư

Trang chủ Chính sách Quyền riêng tư

 

 


The criteria applied by HIPRA with regard to the processing of personal data, and which the company voluntarily provides through this web page, are shown below.

 

Khi bạn sử dụng trang web này và/hoặc ứng dụng của chúng tôi và/hoặc giao tiếp điện tử với HIPRA, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ quy định của Chính sách Quyền riêng tư này.

Đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân là HIPRA, S.A., có địa chỉ đăng ký tại Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Tây Ban Nha.

Mục đích của việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm: (i) quản lý việc kinh doanh và/hoặc mối quan hệ theo hợp đồng của bạn với HIPRA; (ii) sử dụng thông tin của bạn như là một đầu mối liên lạc của HIPRA; (iii) gửi cho bạn thông tin đào tạo hoặc các sự kiện thuộc lĩnh vực chuyên môn của HIPRA; và/hoặc (iv) trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc mà bạn gửi qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý của chúng tôi là lợi ích hợp pháp của HIPRA trong việc duy trì mối quan hệ của chúng tôi với bạn và/hoặc khi có sự chấp thuận của bạn. Do đó, HIPRA sẽ thu thập và xử lý dữ liệu của bạn trong khi mối quan hệ của chúng ta còn hiệu lực và miễn là bạn không rút lại sự chấp thuận đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích thu thập, chúng tôi sẽ lưu dữ liệu một cách bảo mật cho đến khi dữ liệu được xóa.

Là một tập đoàn gồm các công ty hoạt động toàn cầu, HIPRA có thể cung cấp hoặc trao đổi dữ liệu của bạn với các công ty thuộc tập đoàn HIPRA có tên trên trang web nhằm phục vụ những mục đích kể trên. Dữ liệu của bạn sẽ luôn được xử lý ở cấp độ bảo mật được quy định trong pháp luật hiện hành.

HIPRA cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn:  (i) cho các nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ (ví dụ: cho thuê máy chủ internet để đặt trang web, phân tích dữ liệu, cung cấp công nghệ thông tin và hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi thư điện tử, kiểm tra và các dịch vụ khác); (ii) cho các công ty khác mà chúng tôi hợp tác về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể; (iii) theo quy định của pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của các cơ quan công quyền.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có thể thực hiện quyền hợp pháp của mình để yêu cầu truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, giới hạn việc xử lý của chúng tôi, phản đối việc xử lý của chúng tôi, tính khả chuyển dữ liệu và rút lại sự chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào bằng cách viết thư cho: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), Tây Ban Nha, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ privacy@hipra.com. Bạn cũng có thể liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha.

Bạn đồng ý cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp. HIPRA không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn cung cấp dữ liệu sai, không chính xác hoặc không đầy đủ.

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}