Smart Vaccination

Trang chủ Smart Vaccination Smart Vaccination

Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh của HIPRA là ý tưởng đột phá mang tính cách mạng kết hợp văc-xin thông minh bao gồm công nghệ RFID trên nhãn thuốc, thiết bị y tế giúp đảm bảo độ chính xác và hiệu quả tiêm chủng, và một thế giới mới về giải pháp kỹ thuật số tại HIPRAlink. Tất cả những thành phần này đều được HIPRA phát triển nội bộ.

The contents of this page are country specific and aimed specifically at prescribing veterinarians.

This product is not available in {{ preferredCountry.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

Confirm that you are a veterinary professional:

This product is not available in {{ countrySelect.title }}.

You will be redirected to our global site. Click on continue to visit our global site (available in English).

  • I am a veterinarian (otherwise please contact a veterinary professional)

Select your country:

Country {{countrySelect.title}}
  • Global (available in English)
  • {{country.title}}