ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Poultry Animal Health

สัตว์ปีก

วัคซีน

วัคซีนแบบเชื้ออ่อนฤทธิ์สำหรับโรคบิดในไก่เนื้อซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการให้โดยการฉีดเข้าในไข่ 

วัคซีน
gumbohatch

วัคซีนภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน IBD (Infectious Bursal Disease [โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ]) เพื่อป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในรูปของยาน้ำแขวนตะกอนแบบฉีดได้

วัคซีน
evant

วัคซีนเชื้อเป็นต้านโรคบิดในสัตว์ปีก เป็นยาน้ำแขวนตะกอนให้ทางปากสำหรับพ่นในไก่

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

egg_hatchery
สัตว์ปีก

HIPRA has developed a serial of services englobed under the new GLOBAL HATCHERY HEALTH PROGRAMME (GHHP), the new service for hatcheries that will bring innovation and real-time control of the HEALTH of the hatchery.

วัคซีน
EVALON

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคบิดในสัตว์ปีก ในรูปสารแขวนตะกอนสำหรับสเปรย์

Smart vaccination poultry
สัตว์ปีก

ในสัตว์ปีก โปรแกรมวัคซีนสมาร์ทนำโดยวัคซีนนวัตกรรม เช่น เอวาลอน® และ อุปกรณ์ ฮิปราสเปรย์ ® และแอพพลิเคชันสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ ฮิปราลิงค์®

วัคซีน
HIPRAGUMBORO GM97 - G97

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคกัมโบโร สายพันธุ์ จีเอ็ม97 ในรูปผงแห้ง

Poultry HIPRA Animal Health
สัตว์ปีก

An innovative service based on data analysis that facilitates decision-making in Poultry