Human HIPRA
ร่วมงานกับเรา

เป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงของโลกในการป้องกันเพื่อสุขภาพสัตว์

HIPRA เป็นบริษัทยาสัตว์ที่ทุ่มเทในเรื่องการวิจัย การผลิตและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

ความสำเร็จและความสามารถของบริษัทของเราในการแข่งขันในตลาดอนาคตนั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความสามารถพิเศษ แรงบันดาลใจและผลการปฏิบัติงานของแรงงานของเรา นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นในการสนับสนุนพนักงานของเราเพื่อให้พนักงานเหล่านี้สามารถบรรลุในศักยภาพสูงสุดของตนและพัฒนาทักษะของตน

vacancies
ตรวจสอบตำแหน่งว่างในเวลานี้ของเรา

เรามีบริษัทสาขา 40 แห่ง ศูนย์ตรวจวินิจฉัย 11 แห่ง และโรงงานผลิต 2 แห่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เราเป็นสถานที่ทำงานแห่งโอกาสที่เท่าเทียมกัน และเราส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มคนและประเภทงานที่มีความหลากหลายที่สุดทั่วโลก

HIPRA People
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIPRA

เราเป็นทีมหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมเดียวกัน: ความเป็นเลิศ การมองโลกในแง่ดี และการไม่ยึดติดกับแบบแผน เรากำลังทุ่มเทจิตใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวัคซีนและบริการด้านไบโอเทคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุด โมเดลของเราเป็นหนึ่งเดียว: เราทำการวิจัย การพัฒนา การผลิต การตลาด และให้บริการด้วยตัวเอง