covid vaccine
Covid-19 Aşısı

HIPRA, aşı geliştirme yoluyla bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 50 yıllık deneyimiyle kendini sağlık, insanlar, toplum ve ilerlemeye adamış bir şirkettir. Bu nedenle, böylesine sıra dışı bir durumda HIPRA pandemiyle mücadele etmek için kendi bilgi birikimini sağlamaya karar vermiştir. 

 

HIPRA Covid-19 aşısı ve özellikleri

 

HIPRA Covid-19 AŞISI aktif bileşeni, SARS-Cov-2 virüsünün Alfa ve Beta varyantlarının Spike (S) proteininin reseptör bağlanma alanını (RBD) taklit eden heterolog bir rekombinant heterodimer proteindir. Aşının aktif bileşeni olan antijen, immün yanıtı amplifiye etmek ve geliştirmek için bir adjuvan gerektirir. HIPRA Covid-19 aşısındaki adjuvan, su içinde yağ emülsiyonudur ve diğer birçok aşıda etkililiğini ve güvenliliğini daha önce göstermiştir.

HIPRA aşısı, lojistiğini ve dağıtımını kolaylaştıran 2 ila 8 °C arasında saklanır. Kas içine uygulanan kullanıma hazır bir aşıdır.

Hipradermic3
Healthcare professional information

Etki mekanizması

 

HIPRA Covid-19 AŞISI,  biyoteknolojide  yaygın olarak kullanılan ve popülasyonda sıklıkla kullanılan aşılarda (grip, hepatit A, papillom ve diğerleri) geniş bir deneyimin olduğu bir teknoloji olan  heterolog rekombinant  protein aşısıdır. Rekombinant protein aşısı, Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün Spike proteininin sentetik (yapay) fragmanlarından oluşur.

Aşı vücuda uygulanır ve antikor üreterek ve bellek hücrelerini aktive ederek bağışıklık yanıtı tetikler. Aşılanmış bir kişi virüse maruz kaldığında, üretilen antikorlar virüsü nötralize ederek şiddetli hastalığın gelişimini önler.

 

Aşamalar ve program

 

  • 2020 Ekim: HIPRA COVID-19’a karşı bir aşının geliştirildiğini duyuruyor
  • 2021 1. Çeyrek: Klinik öncesi çalışmaların başlangıcı
  • 2021 3. Çeyrek: İnsan klinik çalışmalarının başlangıcı faz I/IIa
  • 2021 4. Çeyrek: Faz IIb çalışmalarının başlangıcı
  • 2022 1. Çeyrek: Faz III çalışmaların başlangıcı
  • Aşıyla ilgili 2022 yılında beklenen koşullu yetkilendirme ve kullanılabilirlik

HIPRA Covid-19 AŞISI diğer tüm aşılar gibi, düzenleyici makamların insanlarda kullanımı onaylamasından önce sıkı klinik çalışmalardan geçer. Faz I, II ve III ile sınıflandırılan bu çalışmalar veya klinik çalışmalar, aşının etkililiğini, güvenliliğini ve tolere edilebilirliğini belirlemek için kullanılır. Sonuçlar tatmin edici olursa ve netse, kurumlar tıbbi ürünün kullanımına izin verebilir ve laboratuvar bunları sağlık hizmetlerine sunabilir. 

 

Aşımızla izlediğimiz yapı aşağıdaki gibidir: 

Amaç, uygun dozu belirlemek ve aşının güvenliliğini ve immünojenisitesini incelemektir.

*Çalışma Referansı NCT05007509

Amaç, aşının immünojenisitesini ve güvenliliğini belirlemektir.

*Çalışma Referansı NCT05142553

Amaç, aşının güvenliliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmektir.

*Çalışma Referansı NCT05246137

Aşı etkililiğinin ve güvenliliğinin takibi, aşı onayı ile sona ermez; aşılar pazarlandıktan sonra rutin uygulamada ve uzun vadeli bir bakış açısıyla sağlık sonuçlarının beklendiği gibi olduğunu doğrulamak için başka çalışmalar yapılır. Ek olarak, farmakovijilans uygulaması aşının fayda/riskini sürekli olarak izlemeye devam eder.

HIPRA Covid-19 AŞISI’nın geliştirilmesindeki ilerlemeler burada yayınlanmaktadır.

 

Üretken Kapasite

 

HIPRA ekibi, tamamen araştırma ve aşı üretimine adanmıştır. Ar-Ge, Üretim ve Kalite Güvence departmanları bu alanda kapsamlı deneyime sahiptir.

İlgili konular
conservation
Koruma

Aşı+2 ila +8 ºC arasında saklanabilir, bu da lojistiğini ve dağıtımını kolaylaştıracaktır.

availability
Kullanılabilirlik

Ticarileştirmeye izin verilir verilmez gerekli dozların elde edilmesi için antijen üretimi Ocak 2022’de başlamıştır.

versatility
Çok Yönlülük

Endişe verici vary antlara (VOC) karşı koruma sağlar.

Covid19 vaccine HIPRA
Kullanıma hazır

Yeniden oluşturmaya gerek yok.

Kendi projesi CDTI’den (İspanyol Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Merkezi) finansal destek almıştır.