Human HIPRA
Careers

Hayvan Sağlığının Korunmasında dünya referansı olun

HIPRA, Hayvan Sağlığı ürünlerinin araştırılması, üretilmesi ve pazarlanmasına yönelik bir veterinerlik ilaç firmasıdır.

Firmamızın başarısı ve geleceğin pazarında rekabet edebilme gücü ile işgücümüzün yetenekleri, motivasyonu ve performansı arasında güçlü bir ilişki vardır. İşte bu nedenle potansiyellerine tam anlamıyla ulaşabilmeleri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri adına çalışanlarımızı desteklemeye kararlıyız.

vacancies
Mevcut iş fırsatlarına bakın

40 iştirak, 11 tanı merkezi ve 2 üretim tesisiyle sağlam bir şekilde uluslararası ölçekte kurulmuştur. Eşit fırsat sunan bir iş yeriyiz ve dünya genelinde en fazla çeşitlilik gösteren insan ve iş türlerinde istihdamı teşvik ediyoruz.

HIPRA People
HIPRA hakkında daha fazla bilgi edinin

Aynı değerler etrafında bütünleşmiş benzersiz bir ekibiz: Mükemmeliyet, iyimserlik ve elindekiyle yetinmemek. Zihinlerimizi ve tutkumuzu en yenilikçi aşıları ve biyoteknoloji hizmetlerini geliştirmeye koyuyoruz. Modelimiz benzersizdir: araştırmayı, geliştirmeyi, üretimi, pazarlamayı ve hizmeti kendi başımıza yaparız.