Ana içeriğe atla
Header-Origins-Programme-by-HIPRA

Origins Programı

Hayvanların antibiyotiksiz yetiştirilmesi artık mümkün  

HIPRA, Hayvan Sağlığı ve Koruyucu Hekimlikte bir dünya referansıdır. Antibiyotik ya da koksidiostat kullanılmadan etkin ve rekabetçi hayvan yetiştiriciliği yapılmasını sağlamak için tasarlanmış öncü bir sistem olan ORIGINS® programı Hipra tarafından geliştirilmiştir.

 

Güncel durum

Hayvan yetiştiriciliğinde koruyucu tedavi amacıyla antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, antibiyotikler gerekli oldukları zaman yeterince etkili olamamaktadır.

 

Origins-Programme-1

Bilimsel çevreler ve ülke yönetimlerinde bu problemin farkındalığı artmaktadır. Bu nedenle de Avrupa Birliği, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri antimikrobiyal direnci azaltmak amacıyla antibiyotik kullanımını sınırlandıracak kurallar yayınlamaktadır.

Tüketiciler ise tükettikleri gıdalar, bu gıdaların kaynaklarının ve üretim süreçlerinin güvenli olmasını talep etmektedirler.

 

Karar verme sürecini destekleyen bioistatistik & çok değişkenli analiz

ORIGINS®, antibiyotiksiz üretim yapmak için gereken anahtar faktörlerin tanımlanması sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sistem ile bir işletmede bulunan çiftliklerden antibiyotik ya da koksidiostat kullanmaksızın hayvan yetiştiriciliği yapılabilecek en olası çiftlik istatistiki olarak saptanabilmektedir. Sistem tarafından bu amaca ulaşılması ile firmanın tüm sonuçları iyileştirilebildiği gibi gelişmeye açık ve güçlü yönleri de ortaya konur.

Origins, karar verme sürecine paralel olarak, bioistatistik ve çok değişkenli analiz kullanan HIPRAstats programı ile desteklenmektedir.

ORIGINS® HIPRA tarafından tasarlanmıştır ve kanatlı hayvanlar, domuzlar, ruminantlar ve balıklar için kullanılabilir bir projedir.

 

HIPRAstats: benzersiz bir kestirimci matematiksel model

HIPRAstats, ORIGINS® programının merkezidir. Program bu özelliği ile diğer antibiyotiksiz yetiştiricilik programlarından farklılaşır.

 

hiprastats

HIPRAstats, HIPRA tarafından sağlanan bir hizmettir. Her üretici için benzersiz bir sezgisel matematiksel model geliştirilmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde deneyim sahibi, matematiksel ve istatistiksel bilgiye sahip epidemiyologlar tarafından yönetilmektedir.

 

Üretici için ORIGINS®‘e katıldıktan sonraki süreç

Üretici ORIGINS® programına katıldıktan sonraki süreç HIPRA tarafından şu şekilde yönetilir:

 

proceso_origins-02
proceso_origins-03

ORIGINS® kurulumunun faydaları

Hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelere ORIGINS® programının kurulumu, birçok fayda sunmaktadır:

1. ÜRETİCİ:

animales
  • Çiftlik hayvanlarının antibiyotik ve koksidiostat kullanılmadan etkin ve rekabetçi bir biçimde yetiştirilmesi.
  • Entegrasyonun zooteknik ve üretim sonuçlarının optimizasyonu ve iyileştirilmesi.

2. ET SANAYİİ:

industria-carnica.png
  • Kesimhanede karkas verimi ve kalitesinin iyileştirilmesi.
  • Ürünlerin çeşitlendirilmesi ile katma değer kazanılması.
  • Sertifikasyon seçeneği.

3. SON TÜKETİCİ:

Origins
  • Antimikrobiyal kullanımını ve sonuç olarak direnç gelişimini azalttığı için tüketicilerin ve ülke yönetimlerinin taleplerini karşılar.