Ana içeriğe atla
HIPRA R&D Projects
Ar-Ge projeleri

RBDCOV projesi

Pediyatrik ve immün yetmezliği olan hastalar için COVID-19 

 

"SARSCoV2’ye karşı RBD Dimer rekombinant protein aşısı" (RBDCOV), biyoteknoloji ilaç şirketi HIPRA tarafından yürütülen yeni bir Horizon Europe projesidir. 1 Aralık’ta başlatılan RBDCOV projesinin amacı, HIPRA’nın rekombinant COVID-19 aşısının çocuklarda, ergenlerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde etkililiğini, tolerabilitesini ve güvenliliğini test etmektir. Çalışmalar yaklaşık olarak 2,5 yıl sürecektir.

HIPRA, bu projeyi yürütmek için beş Avrupa ülkesinden şirketler ve kurumlar dahil olmak üzere uluslararası bir konsorsiyum ile çalışmaktadır: İspanya (IRSICAIXA, Fundació Hospital Universitari Vall D’hebron, Fundación Lucha Contra El Sida (FLS), IDIBAPS, IDIBGI, Asphalion, Vinces Consulting, Zabala Innovation), Birleşik Krallık (Veristat International), İtalya (Fondazione Penta), Almanya (European Aids Treatment Group) ve Türkiye (Metpharm Araştırma Geliştirme Sağlık Danışmanlık). Projede 9.779.211.25 Euro’luk bir bütçe yönetilecek. 

RBDCOV projesinde, biri bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerden oluşan bir grupta ve ikincisi bir veya daha fazla çocuk ve ergen grubunda olmak üzere iki klinik çalışma öngörülüyor. RBDCOV projesi, bağışıklığı baskılanmış bireyler de dahil olmak üzere şiddetli COVID-19 enfeksiyonuna karşı koruma ve uzun süreli bağışıklık yanıtı sağlamayı amaçlayan HIPRA aşısının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Proje ayrıca, daha uzun ömürlü bir raf ömrü sağlayan, nakliye ve dağıtımı kolaylaştıran 2-8º C saklama sıcaklığı sayesinde aşının dünya çapındaki aşılama kampanyaları için erişilebilir hale getirileceğini öngörüyor.

 

RSV aşısı

 

HIPRA ayrıca, CURAPATH, Biotechvana S.L. ve Nostrum Biodiscovery ile birlikte, respiratuar sinsisyal virüse (RSV) karşı yeni bir aşıyı araştıracaktır. "Misiones Ciencia e Innovación” (Türkçesi “Bilim ve İnovasyon Görevleri”) programı ile mümkün olacaktır.

“Misiones Ciencia e Innovación”, araştırmayı teşvik etme, şirket teknolojisini iyileştirme ve Ar-Ge alanında kamu-özel iş birliğini teşvik etme amacı taşıyan bir programdır.

HIPRA’nın "misyonu", bronşiyolit ve pnömoniye neden olan ve tüm yaşları ve özellikle de dünyanın her yerinden çok küçük çocukları etkileyen RSV’ye karşı yeni bir aşı araştırmak olan bir projeye dayanmaktadır.

“Misiones Ciencia e Innovación” programı, “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (Türkçesi “Kurtarma, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı”) programının bir parçasıdır ve Bilim ve İnovasyon Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) (“Endüstriyel Teknolojik Gelişim Merkezi”) ile bağlantılıdır.

 

VAX4ASF Projesi

 

HIPRA tarafından yönetilen ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen VAX4ASF projesi, domuzları ve yaban domuzlarını etkileyen ve etkilenen hayvanlarda yüksek mortaliteye neden olan, oldukça bulaşıcı, öngörülemeyen ve karmaşık bir virüs olan Afrika Domuz Ateşi virüsüne (ASF) karşı kesin, etkili ve güvenli bir çözüm sağlamayı hedeflemektedir. Proje, başarı potansiyeli olan önceki aşı yaklaşımlarına ve stratejilere dayalı olarak yenilik yapmayı amaçlamaktadır.
 

VAX4ASF’nin Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Kenya’da 17 ortağı vardır.

LWNVIVAT Projesi

 

HIPRA, şu anda insanlarda kullanılmak üzere herhangi bir tedavi veya aşısı olmayan, ortaya çıkan bir patojen olan Batı Nil Virüsünün (WNV) etkisini sınırlandıracak tedaviler tasarlamayı amaçlayan bir araştırma projesinde yer almaktadır. Bu proje IrsiCaixa AIDS Research Institute (Araştırma Enstitüsü) tarafından koordine edilmektedir ve İspanya, Fransa ve Danimarka’dan 6 ortağın katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Tüm araştırma merkezleri, WNV’ye karşı, zaman içinde uzun süreli olacak bir bağışıklık yanıtı sağlayabilen ve tüm popülasyonu koruyabilen güvenli ve etkili bir profilaktik aşının geliştirilmesi üzerinde çalışacaktır.
LWNVIVAT (“Limiting West Nile Virus Impact by Novel Vaccines And Therapeutics Approaches” - Batı Nil Virüsü Etkisinin Yeni Aşılar ve Tedavi Yaklaşımlarıyla Sınırlandırılması) adı verilen aynı proje kapsamında, bilimsel ekip, aşı dışında virüs için spesifik antikorları tasarlayacak, üretecek ve etkililiğini ve terapötik potansiyelini analiz edecektir.