Ana içeriğe atla

Gizlilik Politikası

Bu web sitesi aracılığıyla bize gönüllü olarak vermeyi seçtiğiniz kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak HIPRA tarafından kullanılan kriterleri aşağıda belirledik:

Bu Web Sitesini veya bu Uygulamaları kullanırken ve/veya HIPRA ile elektronik olarak iletişim kurarken her kullanıcının kişisel verileri toplanabilir ve işlenebilir. Bu tür kişisel verilerin işlenmesi, bu Gizlilik Politikası ve geçerli yasa tarafından yönetilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu, A-55189310 Vergi Kimlik Numaralı, kayıtlı ofisi Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), İspanya’da bulunan HIPRA, S.A.’dır.

 

İŞLEMENİN AMACI

Verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacağımızı size bildirmek istiyoruz: (i) HIPRA ile herhangi bir ticari ve/veya sözleşmeye dayalı ilişkiyi yönetmek; (ii) verilen izne veya HIPRA’nın meşru çıkarlarına uygun şekilde ilgi alanınızda olan bilgileri size sağlamak (iii) bilgilerinizi HIPRA için bir iletişim noktası olarak kullanmak; (iv) HIPRA’nın kendi mesleki faaliyetlerinin bir parçası olarak eğitim veya etkinlikler için size bilgi göndermek; (v) Web Sitesi veya diğer uygulamalar aracılığıyla gönderebileceğiniz sorgulara veya sorunlara yanıt vermek ve/veya (vi) advers reaksiyonları tespit etmek, değerlendirmek ve önlemek dâhil ilaçların güvenliğini izlemek ve sağlık yetkililerine bildirmek ve ayrıca yasa veya yetkililer tarafından gerekli görülen diğertüm amaçlar.

 

MEŞRU TEMEL

İşlemenin meşruluğu, geçerli olan şekilde, sizin izniniz ve/veya HIPRA’nın sizinle mevcut olan ilişkiyi sürdürmedeki meşru çıkarıdır. Kişisel Veriler, farmakovijilans gibi yasal yükümlülüklere uyum için de işlenebilir. Bu nedenle HIPRA, sizinle ilişki devam ettiği sürece ve verilerinizin işlenmesine verdiğiniz izni geri çekmemeniz koşuluyla verilerinizi toplayacak ve işleyecektir.

HIPRA ürünlerinin istenmeyen advers olayları veya güvenliği veya kalitesi ile ilgili diğer sorunlar hakkında bizi bilgilendirmeniz hâlinde iletişiminizi işlememiz yasal olarak gerekli olacaktır ve açıklık kazandırma amacıyla sizinle iletişime geçmemiz gerekebilir. Daha sonra, sizin tarafınızdan bildirilen sorunlar hakkında yetkili sağlık makamlarını bilgilendirmemiz gerekebilir. Bu bağlamda, bilgileriniz takma adla gönderilecektir. Başka bir deyişle, sizi doğrudan tanımlayabilecek olan hiçbir bilgi gönderilmeyecektir.

Kişisel verileriniz, geçerli mevzuat daha uzun süre saklanmalarını gerektirmedikçe veya GDPR Madde 5.1 hükümlerine uygun olarak daha uzun süre saklanmaları gerekli olmadıkça, elde edildikleri hedeflere ulaşmak için kesinlikle gerekli olan sürece saklanacaktır.

 

REŞİT OLMAYANLAR TARAFINDAN KULLANIM

Bu Web Sitesi 18 yaşın altındaki bireylere yönelik değildir, bu nedenle reşit olmayanların kişisel verileri bilerek işlenmeyecektir. 18 yaşının altındaysanız veya kendi ülkenizin yasaları uyarınca yasal olarak reşit değilseniz Web Sitesini kullanmak için ebeveynlerinizin veya yasal vasinizin iznine ihtiyacınız olacaktır. Gerekli izin olmadan 18 yaşın altındaki reşit olmayanların kişisel verileri dikkatimizi çektiği takdirde bu konuda bildirim veya talep üzerine HIPRA bunları derhal silecektir.

Bir istisna olarak, advers etkiler bildirilmesi durumlarında, farmakovijilans düzenlemelerine uyum amacıyla, 18 yaşın altındaki reşit olmayanların verileri, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin izni olmadan bile işlenebilir.

 

VERİ AKTARIMI

Uluslararası bir varlığa sahip bir şirketler grubu olarak, HIPRA, kullanıcı verilerini HIPRA Grubuna ait olan ve web sitesinde listelenen diğer şirketlere ve sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iletebilir ve onlarla karşılıklı değiştirebilir. Her durumda, bu tür veriler geçerli düzenlemeler kapsamında gerekli olan koruma düzeyi ile işlenecektir.

HIPRA ayrıca (i) hizmetler (örn., web sayfalarını barındırma, veri analizi, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapının sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderme, denetleme ve diğer hizmetler) sağlamak için alt yüklenici hizmet sağlayıcılarına; (ii) belirli ürünler veya hizmetler ile bağlantılı olarak işbirliği yaptığımız diğer şirketlere ve (iii) geçerli yasalara ve kamu makamlarından gelen taleplere uymak için kişisel veri aktarabilir.

 

OTOMATİK VERİ TOPLAMA

Web sitesinde gezinmeniz sırasında belirli bilgiler otomatik olarak toplanabilir. Web Sitesinde kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza erişebilirsiniz.

 

 

Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık kullanıcıları:

SINIR ÖTESİ VERİ AKTARIMLARI

Web Sitesi aracılığıyla toplanan veriler HIPRA’nın tesislerinin, bağlı kuruluşlarının veya hizmet sağlayıcılarının bulunduğu herhangi bir ülkede işlenebilir. Bu ülkelerin bazıları Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkeleri ile aynı koruma düzeyine sahip olmayabilir, bu nedenle HIPRA, kişisel verileri bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak ve geçerli veri koruma yasalarının izin verdiği şekilde korumak için onun uygun önlemleri almasını sağlayacaktır. AEA’dan Avrupa Komisyonu tarafından uygun görülmeyen ülkelere aktarımlar yapılması durumunda HIPRA, alıcının AB standart sözleşme maddelerine bağlı olmasını sağlamak dâhil olmak üzere kişisel verilerin korunması için gerekli uygun önlemleri alacaktır.

 

ARCO HAKLARI

Mevcut mevzuatta belirtilen şartlar kapsamında, verilerinize erişme, onları düzeltme veya iptal etme haklarını her zaman kullanma ve bunların işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme ve ayrıca bunların işlenmesine tamamen itiraz etme, taşınabilirliklerini talep etme ve verilen izni herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahip olduğunuz konusunda sizi bilgilendiriyoruz.

Haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz hâlinde bunu aşağıdaki adrese yazarak yapabilirsiniz: Avda. La Selva 135, 17170 Amer (Girona), İspanya veya yetkili yerel veya ulusal Veri Koruma makamı ile iletişime geçmeye halel getirmeksizin privacy@hipra.com e-posta adresine.

Sağlamış olduğunuz kişisel verilerdeki değişiklikleri veya düzenlemeleri bildirmeyi taahhüt ediyorsunuz. HIPRA, hatalı, yanlış veya eksik verilerin iletilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.