Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αιμορραγική νόσος κουνελιών (RHD)

κάρτες νόσο
Κουνέλια

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ:

Προκαλείται από έναν καλυκοϊό (γένος Lagovirus, οικογένεια Caliciviridae), έναν μη περιτυλιγμένο RNA ιό με μία μόνο κύρια πρωτεΐνη καψιδίου (VP60). Χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και μεγάλη αντοχή στο περιβάλλον.

Το 2010, ένας επιπλέον RHDV, φυλογενετικά και αντιγονικά διακριτός από τον RHDV, εμφανίστηκε στην Ευρώπη και ονομάστηκε RHDV2. Ως εκ τούτου, έχουν αναφερθεί δύο διαφορετικοί ορότυποι: RHDV1 ή «κλασικό RHDV» και RHDV2 ή «παραλλαγμένο στέλεχος».

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ:

  • Άμεση επαφή: τα μολυσμένα κουνέλια μπορούν να το απεκκρίνουν στις εκκρίσεις τους (από του στόματος, ρινική, επιπεφυκότα και παρεντερική). 
  • Έμμεση επαφή: μολυσμένα αντικείμενα όπως κλουβιά, εξοπλισμός κ.λπ., μολυσμένα τρόφιμα και φορείς (θηλαστικά, πτηνά και έντομα).

 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: 

Ανάλογα με την κλινική εξέλιξη της νόσου, μπορεί να εμφανιστούν τρεις διαφορετικές κλινικές μορφές. Στην υπεροξεία μορφή, ο αιφνίδιος θάνατος χωρίς κλινικά συμπτώματα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός. Η θνησιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το στέλεχος RHD και την ηλικία του κουνελιού:

 

  • RHDV1 ή κλασικό στέλεχος: υψηλή θνησιμότητα (80-90%) σε ενήλικα κουνέλια. 
  • RHDV2 ή παραλλαγμένο στέλεχος: εξαιρετικά μεταβλητή θνησιμότητα (50-80%). Ο θάνατος μπορεί να συμβεί σε κουνέλια από την ηλικία των 7-15 ημερών και μετά. 

Στις οξείες και υποξείες μορφές, τα κουνέλια έχουν συνήθως πυρετό, ανορεξία, απάθεια, νευρολογικά συμπτώματα, μερικές φορές αναπνευστικά σημεία, ίκτερο, αιματηρές ρινικές εκκρίσεις, επίσταξη κ.λπ..

 

ΒΛΑΒΕΣ: 

Νέκρωση ήπατος, σπληνομεγαλία, συμφόρηση και αιμορραγίες σε πολλαπλά όργανα: σπλήνα, θύμο αδένα και πνεύμονες.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

  • Ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα: το ήπαρ είναι το όργανο επιλογής για την ταυτοποίηση της RHD, καθώς περιέχει τον υψηλότερο ιικό τίτλο. Δοκιμή αιμοσυγκόλλησης, ηλεκτρονική μικροσκοπία, σάντουιτς ELISA, RT-PCR και Western blotting μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του ιού.
  • Ανίχνευση ανοσολογικής απόκρισης (ορολογία): δοκιμασία αναστολής αιμοσυγκόλλησης και ELISA.

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ:

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την RHD, επομένως πρέπει να εφαρμοστεί υποστηρικτική φροντίδα. 
Τα κύρια εργαλεία για την πρόληψη της νόσου είναι η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας (καθαρισμός και απολύμανση, απομόνωση κ.λπ.) και ο έγκαιρος εμβολιασμός όλων των κουνελιών. Υπάρχουν ορισμένα διαθέσιμα εμβόλια, τα οποία μπορούν να χορηγηθούν από την ηλικία των 30 ημερών. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εμβολιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική έκτακτης ανάγκης όταν εμφανίζεται RHD σε μια ομάδα κουνελιών.