Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της HIPRA. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διαβάστε και εξετάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε ή προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας ή αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρακάτω Όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Η HIPRA, S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως HIPRA) είναι μια ισπανική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Χιρόνα και με έδρα στην Avenida La Selva, núm. 135, 17170, Amer (Girona), Ισπανία (Τηλ.: +34 972 43 06 60). Η HIPRA είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης αυτού του ιστότοπου. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του ιστότοπου ανήκει στην HIPRA.

 

Πληροφορίες

Ορισμένες από τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες στον ιστότοπο απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, είτε απασχολούνται στον τομέα υγείας ανθρώπων είτε ζώων. Εάν δεν ανήκετε σε αυτήν την ομάδα, θα σας παρακαλούσαμε να αποφύγετε την πρόσβαση σε αυτές τις ενότητες. Έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες κατάλληλες ενότητες και είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να θεωρούνται γενικές πληροφορίες που παρέχονται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να θεωρούνται αυστηρός κανόνας συνταγογράφησης, δεδομένου ότι ορισμένες λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία (για να μάθετε τους ακριβείς κανονισμούς στη χώρα σας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της HIPRA). Το ευρύ κοινό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο για διαγνωστικούς σκοπούς. Το ευρύ κοινό θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεται έναν γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας για ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και στα προϊόντα HIPRA, δεν μπορούν να συγκριθούν με τις συμβουλές που παρέχονται από έναν επαγγελματία υγείας και οι οποίες βασίζονται στην ατομική ανάλυση κάθε περίπτωσης. Με το ίδιο διακριτικό, η HIPRA απορρίπτει δια του παρόντος κάθε ευθύνη για την ερμηνεία ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών από τον χρήστη ή για αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν βάσει αυτών των πληροφοριών.

Στόχος της HIPRA είναι να παρέχει ανά πάσα στιγμή ενημερωμένες, αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη ή μπορεί να μην είναι ενημερωμένες. Η HIPRA δεν ευθύνεται για την καταλληλότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η HIPRA για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από απώλειες που προκύπτουν από την προβολή, τη χρήση του λογισμικού, των εγγράφων, των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που είναι γενικά διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτή η σελίδα εμφανίζει τον κατάλογο της HIPRA των τρεχόντων ή πιθανών προϊόντων της σε όλο τον κόσμο, τα οποία δεν είναι όλα διαθέσιμα σε κάθε τοποθεσία. Ορισμένα από τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμένη χρήση ή διανομή σε ορισμένες χώρες ή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Για να μάθετε ποια προϊόντα είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της HIPRA.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, για σκοπούς απεικόνισης και μόνο: εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και διακριτικών εμβλημάτων οποιουδήποτε είδους, πνευματικών δικαιωμάτων, βάσεων δεδομένων, εικόνων, σχεδίων, γραφικών, κειμένου, αρχείων ήχου και βίντεο, λογισμικού, χρωματικών συνδυασμών κ.λπ.) ανήκει στην HIPRA ή στους αντίστοιχους συγγραφείς και προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς κανόνες που διέπουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης δεν λαμβάνει καμία άδεια ή δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνόλου ή μέρους αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα ενσωματωμένα στοιχεία ή περιεχόμενο.

Συνεπώς, τα στοιχεία ή το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν μπορούν να υποβληθούν σε καμία απολύτως επεξεργασία (τροποποίηση, αντιγραφή, μετατροπή, αναπαραγωγή, μετάδοση, προσαρμογή, μετάφραση κ.λπ.) από τον χρήστη ή από τρίτους, είτε πλήρως είτε εν μέρει, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της HIPRA.

 

Προστασία δεδομένων

Σε αυτόν τον ιστότοπο, η HIPRA μπορεί να συλλέξει, μέσω διαδικασιών εγγραφής ή άλλων μέσων, προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς. Τα κριτήρια που εφαρμόζει η HIPRA σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα οποία η εταιρεία παρέχει οικειοθελώς μέσω αυτού του ιστότοπου, παρουσιάζονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Ιστότοποι τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτους, στους οποίους η HIPRA δεν έχει κανέναν έλεγχο. Αυτοί οι σύνδεσμοι περιλαμβάνονται μόνο για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης. Με το ίδιο διακριτικό, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να προσπελαστεί από συνδέσμους τρίτων, στους οποίους η HIPRA δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η HIPRA δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το εάν οι πληροφορίες σε αυτούς τους ιστότοπους είναι ολοκληρωμένες, ακριβείς, ενημερωμένες ή πλήρεις και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από αυτούς τους ιστότοπους.

 

Τροποποιήσεις

Η HIPRA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και να διακόψει ή να αναστείλει πλήρως ή μερικώς τις λειτουργίες του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη η HIPRA για τις συνέπειες αυτών των τροποποιήσεων, παύσεων ή διακοπών λειτουργίας.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι όροι αυτοί υπόκεινται στο ισπανικό δίκαιο. Η απόφαση για οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή απόκλιση σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο θα αντιστοιχεί αποκλειστικά στα δικαστήρια της Χιρόνα (Ισπανία).

 

Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί παράνομη ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα παραλειφθεί χωρίς να επηρεαστεί η φύση τήρησης των υπόλοιπων διατάξεων.

 

Μη εμπιστευτικές πληροφορίες

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που καθιστάτε προσβάσιμο στην HIPRA μέσω αυτού του ιστότοπου, e-mail ή παρόμοιου τρόπου, είναι και θα θεωρηθεί μη εμπιστευτική και η HIPRA δεν θα έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την HIPRA μέσω τέτοιων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών, αποτελούν ιδιοκτησία της HIPRA -ή οποιασδήποτε εταιρείας καθορίζει η HIPRA- και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα χωρίς αποζημίωση από την HIPRA ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Γενικές πληροφορίες

Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, σας παρέχουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

HIPRA, S.A.

Αριθμός φορολογικού μητρώου (NIF): A-55189310

Avenida La Selva, 135 17170, Amer, Girona

Ισπανία

Τηλ.: +34.972.43.06.60

Ιστότοπος: www.hipra.com

E-mail: hipra@hipra.com

 

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζεστε και να διατηρείτε αζημίωτη την HIPRA, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους προμηθευτές και τα τρίτα μέρη από και έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, ζημιών και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης από εσάς.