Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
X

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον παγκόσμιο ιστότοπο της HIPRA δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό σε όλες τις χώρες

Οι γενικές, οι επιστημονικές ή οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της HIPRA δεν προορίζονται για εμπορική προώθηση

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στη χώρα σας, φιλτράρετε κατά αντίστοιχη χώρα

HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt
Εμβόλια
Βοοειδή

HIPRABOVIS® SOMNI/Lkt

Αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της πνευμονίας που προκαλείται από Histophilus somni και Mannheimia haemolytica λευκοανατοξίνη, σε ενέσιμο εναιώρημα.