Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
X

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον παγκόσμιο ιστότοπο της HIPRA δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό σε όλες τις χώρες

Οι γενικές, οι επιστημονικές ή οι τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της HIPRA δεν προορίζονται για εμπορική προώθηση

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στη χώρα σας, φιλτράρετε κατά αντίστοιχη χώρα

ICTHIOVAC VNN
Εμβόλια
Ψάρια

ICTHIOVAC® VNN

Αδρανοποιημένο εμβόλιο ενάντια στην ιογενή νευρική νέκρωση (VNN) στο λαβράκι, σε ενέσιμο γαλάκτωμα

  This project has been cofunded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF).