X

De informatie op deze wereldwijde HIPRA-website is niet bedoeld voor alle doelgroepen in alle landen.

Algemene, wetenschappelijke of technische informatie over HIPRA-producten of -diensten is niet bedoeld voor commerciële promotie.

Voor specifieke informatie over de producten of diensten die beschikbaar zijn in uw land, filter op het betreffende land

Vibriose bij tarbot en zeebaars
Pluimvee

EVANOVO®

Verzwakt vaccin voor coccidiose bij kuikens specifiek ontwikkeld voor toediening via ovo-injectie.
* Dit project heeft financiële steun ontvangen van de CDTI (Spaans Centrum voor de Ontwikkeling van Industriële Technologie).