Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van HIPRA. De informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u deze website gebruikt of bezoekt. Door deze website te gebruiken of te bezoeken, bevestigt u dat u de volgende Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of bezoeken.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN:

HIPRA, S.A. (hierna HIPRA genoemd) is een Spaanse vennootschap, ingeschreven in het handelsregister van Girona, en gevestigd op het adres Avenida La Selva, núm. 135, 17170, Amer (Girona), Spanje (tel: +34 972 43 06 60). HIPRA is de exclusieve eigenaar van deze website.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website eigendom van HIPRA.

 

Informatie

Sommige informatie of diensten op de website zijn uitsluitend bedoeld voor zorgverleners in de gezondheidszorg voor mensne of dieren. Als u niet tot deze groep behoort, vragen we u om deze secties niet te openen. Er zijn specifieke passende secties ontwikkeld die toegankelijk zijn voor het publiek.

De informatie op deze website moet worden beschouwd als algemene informatie die alleen als richtlijn wordt verstrekt. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een strikte regel voor prescripties aangezien bepaalde details afhankelijk van de lokale wetgeving, per land kunnen variëren (neem contact op met het dichtstbijzijnde HIPRA-kantoor voor de exacte regelgeving in uw land). Het publiek mag de informatie op deze website niet gebruiken voor het stellen van diagnoses. Het publiek moet altijd een arts of andere zorgverlener raadplegen voor medisch advies of informatie over een diagnose en behandeling. De informatie op deze website, die specifiek betrekking heeft op de gezondheid van mens of dier en op producten van HIPRA, kan niet worden vergeleken met het advies van een zorgverlener dat is gebaseerd op de individuele analyse van een specifiek geval. Derhalve wijst HIPRA hierbij alle aansprakelijkheid af voor de interpretatie of het gebruik van deze informatie door de gebruiker, of voor beslissingen die op basis van deze informatie kunnen worden genomen.

Het doel van HIPRA is om te allen tijde geactualiseerde, waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige informatie op deze website aan te bieden. De informatie op deze website kan echter technische onjuistheden of typfouten bevatten of is misschien niet helemaal bijgewerkt. HIPRA is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie op deze website. In geen geval is HIPRA aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het bekijken of gebruiken van de software, documenten, informatie of diensten die algemeen beschikbaar zijn op deze website.

Deze pagina toont de catalogus van HIPRA met haar huidige of potentiële wereldwijde producten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Sommige producten die op deze webpagina worden getoond, kunnen in sommige landen onderhevig zijn aan beperkt gebruik of beperkte distributie of zijn mogelijk niet beschikbaar. Neem contact op met het dichtstbijzijnde HIPRA-kantoor voor meer informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn.

 

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud van deze website (inclusief, louter ter illustratie: merken, handelsmerken, logo's en onderscheidende emblemen van welke aard dan ook, auteursrechten, databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische elementen, tekst-, audio- en videobestanden, software, kleurencombinaties, enz.) behoort toe aan HIPRA of aan haar auteurs en wordt beschermd door nationale en internationale regels die onder meer intellectuele eigendomsrechten regelen. De gebruiker krijgt geen toestemming of recht om de gehele of een deel van deze website of een van de integrerende elementen of inhoud ervan te exploiteren.

Bijgevolg mogen de elementen of inhoud van deze website zonder uitdrukkelijke toestemming van HIPRA niet geheel of gedeeltelijk door de gebruiker of door derden worden gemanipuleerd (wijziging, kopie, verandering, reproductie, overdracht, aanpassing, vertaling, enz).

 

Gegevensbescherming

Op deze website kan HIPRA via registratieprocessen of op andere manieren persoonsgegevens van u verzamelen. De criteria die door HIPRA worden toegepast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf vrijwillig via deze website verstrekt, worden weergegeven in ons Privacybeleid.

 

Websites van derden

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die worden onderhouden door derden waarover HIPRA geen controle heeft. Deze links zijn alleen opgenomen om raadpleging te vergemakkelijken. Deze website eveneens toegankelijk via links van derden waarover HIPRA geen controle heeft. HIPRA geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de vraag of de informatie op deze websites volledig, nauwkeurig, bijgewerkt of grondig is en is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze websites.

 

Wijzigingen

HIPRA behoudt zich hierbij het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren, en/of de functionaliteiten van de website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten. HIPRA is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen, onderbrekingen of blokkeringen.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Besluiten over eventuele geschillen of onenigheden met betrekking tot deze website zijn uitsluitend voorbehouden aan het oordeel van de rechtbanken van Girona (Spanje).

 

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig of nietig wordt verklaard, wordt deze bepaling weggelaten zonder dat dit invloed heeft op de geldigheid van de overige bepalingen.

 

Niet-vertrouwelijke informatie

Alle communicatie of materiaal dat u toegankelijk maakt voor HIPRA via deze website, e-mail en dergelijke, is en wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk. HIPRA heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Alle informatie die door HIPRA via dergelijke kanalen wordt ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, concepten, knowhow of technieken, is eigendom van HIPRA - of een bedrijf dat door HIPRA is aangewezen - en kan voor welk doel dan ook zonder vergoeding vrij worden gebruikt door HIPRA of een van haar dochterondernemingen.

 

Algemene informatie

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verstrekken wij u hierbij de volgende gegevens:

HIPRA, S.A.

Fiscaal Identificatienummer (NIF): A-55189310

Avenida La Selva, 135 17170, Amer, Girona

Spanje

Tel: +34.972.43.06.60

Website: www.hipra.com

E-mail: hipra@hipra.com

 

Vrijwaring

U stemt ermee in HIPRA, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers en derden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.