Overslaan en naar de inhoud gaan
Environmental policy
Milieubeleid

HIPRA toont haar engagement voor het milieu en  duurzame ontwikkeling , zowel voor aspecten die verband houden met strategische processen als in productie, innovatie of ontwikkeling van nieuwe producten, met als doel te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen.

Binnen deze context verbindt HIPRA zich tot het volgende:
 

 • Integratie van het milieubeheerssysteem in het totaalbeheer van HIPRA.
   
 • Het controleren en continu verbeteren van strategische en productie processen op zoek naar uitmuntendheid in het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten, plannen en projecten van faciliteiten en/of activiteiten, of in het aanpassen van bestaande.
   
 • Zorgen voor bescherming van het milieu, door vermindering van de gedetecteerde milieurisico’s en van de impact op het milieu die wordt veroorzaakt als gevolg van activiteiten die door HIPRA worden uitgevoerd.
   
 • De activiteiten van HIPRA loodsen naar het verminderen van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen, grondstoffen en energiebronnen, door voortdurende verbetering van onze faciliteiten en het toepassen van praktijken die milieuvriendelijker zijn.
   
 • De activiteiten van HIPRA loodsen naar het verminderen en minimaliseren van de uitstoot naar de atmosfeer, van het genereren van afvalwater en afval, evenals van eventuele andere milieueffecten die kunnen ontstaan.
   
 • Tijdens de dagelijkse activiteiten werken aan de reductiehergebruikrecycling en waardering van natuurlijke hulpbronnen, als elementen die niet los te koppelen zijn van de activiteiten van HIPRA.
   
 • Zorgen voor naleving van alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op onze faciliteiten en activiteiten, evenals andere milieuvereisten die HIPRA vrijwillig onderschrijft.
   
 • Training en milieubewustzijn van alle mensen die betrokken zijn bij de activiteiten van HIPRA, alsmede verbetering van de communicatie over milieuzaken met alle belanghebbenden.
   
 • Integratie van de duurzaamheids variabele in het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten, plannen en projecten van faciliteiten en/of activiteiten, of in de aanpassing van bestaande.
   
 • Handelen om te voldoen aan de behoeften van de maatschappij van vandaag, zonder toekomstige hulpbronnen in gevaar te brengen.
   
 • Respect voor de natuur en biodiversiteit in de verschillende omgevingen waarin de HIPRA-centra zich bevinden.