X

De informatie op deze wereldwijde HIPRA-website is niet bedoeld voor alle doelgroepen in alle landen.

Algemene, wetenschappelijke of technische informatie over HIPRA-producten of -diensten is niet bedoeld voor commerciële promotie.

Voor specifieke informatie over de producten of diensten die beschikbaar zijn in uw land, filter op het betreffende land

PASTERBACT
Vibriose bij tarbot en zeebaars
Schapen en geiten

PASTERBACT®

Geïnactiveerd vaccin tegen pasteurellose bij herkauwers, in injecteerbare suspensie.