Przejdź do treści
  • Dokumenty do pobrania zawierają dane techniczne wyłącznie w celu informacyjnym i nie należy ich w żaden sposób traktować jako ścisłych wytycznych przepisywania.Informacje w nich zawarte mogą się różnić w poszczególnych krajach zależnie od przepisów prawnych.
  • Aby uzyskać dokładne i ważne informacje na temat przepisywania leków dla danego obszaru, proszę skontaktować się z najbliższym biurem HIPRA albo postępować zgodnie z instrukcją na ulotce zatwierdzonej dla danego kraju, znajdującej się w opakowaniu produktu.