Przejdź do treści
X

Informacje zawarte na tej globalnej stronie internetowej HIPRA nie są przeznaczone dla odbiorców we wszystkich krajach.

Informacje ogólne, naukowe lub techniczne na temat produktów lub usług HIPRA nie są przeznaczone do promocji komercyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług dostępnych w danym kraju, należy je przefiltrować według kraju

ERYSENG PARVO
Szczepionki
Świnie

ERYSENG® PARVO

Inaktywowana szczepionka przeciwko parwowirozie i różycy świń, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.