Przejdź do treści
X

Informacje zawarte na tej globalnej stronie internetowej HIPRA nie są przeznaczone dla odbiorców we wszystkich krajach.

Informacje ogólne, naukowe lub techniczne na temat produktów lub usług HIPRA nie są przeznaczone do promocji komercyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług dostępnych w danym kraju, należy je przefiltrować według kraju

EVALON
Szczepionki
Drób

EVALON®

Żywa szczepionka przeciwko kokcydiozie ptaków, w postaci zawiesiny doustnej do rozpylania.
* This project has received financial support from the CDTI (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology).