Przejdź do treści
X

Informacje zawarte na tej globalnej stronie internetowej HIPRA nie są przeznaczone dla odbiorców we wszystkich krajach.

Informacje ogólne, naukowe lub techniczne na temat produktów lub usług HIPRA nie są przeznaczone do promocji komercyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług dostępnych w danym kraju, należy je przefiltrować według kraju

Szczepionki
Drób

EVANOVO®

Szczepionka atenuowana przeciw kokcydiozie u brojlerów opracowana specjalnie do podawania w iniekcjach in ovo.
* Projekt ten otrzymał wsparcie finansowe od CDTI (Hiszpańskie Centrum Rozwoju Technologii Przemysłowych).