Przejdź do treści
X

Informacje zawarte na tej globalnej stronie internetowej HIPRA nie są przeznaczone dla odbiorców we wszystkich krajach.

Informacje ogólne, naukowe lub techniczne na temat produktów lub usług HIPRA nie są przeznaczone do promocji komercyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług dostępnych w danym kraju, należy je przefiltrować według kraju

gumbohatch
Szczepionki
Drób

GUMBOHATCH®

Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (ang. Infectious Bursal Disease, IBD), w postaci kompleksu immunologicznego IBD.