X

Informacje zawarte na tej globalnej stronie internetowej HIPRA nie są przeznaczone dla odbiorców we wszystkich krajach.

Informacje ogólne, naukowe lub techniczne na temat produktów lub usług HIPRA nie są przeznaczone do promocji komercyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług dostępnych w danym kraju, należy je przefiltrować według kraju

GLASSER
Szczepionki
Świnie

HIPRASUIS® GLÄSSER

Inaktywowana szczepionka przeciwko chorobie Glässera, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.