Przejdź do treści
History
Historia

 

Początki sięgają roku 1971, kiedy to grupa młodych przedsiębiorców przejęła małe laboratorium w Madrycie założone w 1954 r., o nazwie HIPRA (od nazwisk jego byłych twórców: Hidalgo i Prada) i przeniosła się do Amer (Girona).

 

 

Siedziba główna firmy HIPRA w 1976 r.

HIPRA HQ in 1976

 

Rok 1991, w którym firma HIPRA zatrudniała 100 osób i osiągała obroty w wysokości 10 milionów euro, był kluczowy w jej historii. Nowy, niezwykle zmotywowany zespół zarządzający na nowo definiuje politykę ekspansji firmy. W związku z tym rozpoczyna się ważny okres ekspansji technicznej i komercyjnej.

 

 

Produkty z lat 90. XX w.

Products from the 90's era

 

Od roku 2000 rozpoczęliśmy internacjonalizację firmy HIPRA, zaczynając od wdrożenia naszych własnych spółek zależnych na całym świecie. Obecnie firma HIPRA posiada zależne spółki handlowe w 40 krajach, 3 ośrodki badawcze i 6 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w strategicznych miejscach w Europie i Ameryce Północnej. Szeroka sieć dystrybucji firmy obejmuje 5 kontynentów.

 

 

Jednostka HIPRA Philippines, utworzona w 2003 r., była jedną z pierwszych spółek zależnych firmy HIPRA

HIPRA Philippines, created in 2003

 

W 2009 r. udoskonalono pozycjonowanie strategiczne, wprowadzając jasną misję bycia światowym liderem w dziedzinie profilaktyki oraz zróżnicowane i innowacyjne produkty, co spowodowało przerwanie inwestycji w produkty farmakologiczne.

 

 

Logo i przekaz, w których odzwierciedla się zaangażowanie firmy HIPRA w profilaktykę

Logo and claim where HIPRA's commitment to prevention is reflected

 

W 2020 r. i w kontekście pandemii Covid-19 pojawiło się nowe wyzwanie wymagające wykorzystania bogatego doświadczenia firmy w zakresie innowacyjnych szczepionek: opracowanie szczepionki przeciwko temu nowemu wirusowi na bazie białka rekombinowanego.

 

 

Firma HIPRA rozbudowała swoje obiekty na rzecz zdrowia człowieka

HIPRA expanded facilities

 

W 2021 r. utworzono nowy pion Zdrowie człowieka na potrzeby opracowywania nowych, innowacyjnych produktów. W tym samym roku przejęto firmę GoodGut, biotechnologiczny start-up zajmujący się badaniami i opracowywaniem testów diagnostycznych, związanych z chorobami układu pokarmowego.

 

 

Obiekty GoodGut

GoodGut facilities