Przejdź do treści
X

Informacje zawarte na tej globalnej stronie internetowej HIPRA nie są przeznaczone dla odbiorców we wszystkich krajach.

Informacje ogólne, naukowe lub techniczne na temat produktów lub usług HIPRA nie są przeznaczone do promocji komercyjnej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów lub usług dostępnych w danym kraju, należy je przefiltrować według kraju

TOXIPRA® S7
Szczepionki
Bydło
Owce i kozy

TOXIPRA® S7

Inaktywowana szczepionka przeciwko enterotoksemii, zespołowi nagłej śmierci, szelestnicy i zakażeniu wywołanemu przez Clostridium novyi, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.