Vés al contingut
X

La informació continguda en aquest lloc web global d'HIPRA no està destinada al públic de tots els països.

La informació general, científica o tècnica sobre els productes o serveis HIPRA no està destinada a la promoció comercial.

Per obtenir informació específica sobre els productes o serveis disponibles al vostre país, filtreu pel país corresponent.

Eravac Pets Rabbits
Vacunes
Conills

ERAVAC (conills de companyia)

Vacuna inactivada contra la soca variant de la malaltia hemorràgica del conill (RHDV2), en emulsió injectable.